Veertien Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties reageren in een open brief op de stikstofcrisis. Er is een probleem, maar nu is ook het moment om samen te werken aan een oplossing.

Nature Today - Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Arnold Hoogerwerf @ArnoldHoogerwerf